• 1
    Beställning
  • 2
    Returnera DNA-prov
  • 3
    Testresultatet

Beställning av DNA-test är snabbt och enkelt på vår hemsida. Inbetalning sker via kreditkort.

Så snart inbetalning skett, skickas DNA-test kit med posten till den adress du har uppgett, tillsammans med fullständiga instruktioner. Vi garanterar full sekretess och anonymitet genom hela förloppet.
DNA-test kit innehåller allt man behöver för att ta DNA-prov - instruktioner, två provpinnar per person, provtagningsformulär och färdigadresserade svarskuvert.

DNA-provet tas genom att göra ett avskrap av kindens insida med provpinnar, därefter placeras pinnarna i provkuvertet och returneras i svarskuvertet tillsammans med provtagningsformuläret. Efter vi har mottagit DNA-provet, vidarebefordras prov till vårt laboratorium för utförning av analys.
Testresultatet beror på utförda test - t.ex. på ett faderskapstest blir resultat alltid antingen 0% eller minst 99%. Med 0 % sannolikhet för faderskap innebär att den påstådda fadern är utesluten och inte kan vara den biologiska fadern. Ett sannolikhetsvärde på minst 99 %, innebär att den påstådda pappan troligtvis är den biologiska fadern.

På andra släktskapstester - t.ex. på ett syskontest blir resultat inte lika säker som på ett faderskaps- eller moderskapstest. Det beror inte på att analysen är sämre, utan på de genetiska lagarna - tyvärr kan man inte på förhand heller säga något om hur resultatet blir.

Testresultatet skickas till kunden med e-post inom 10-15 arbetsdagar efter DNA-provet har mottagits.


Syskontest

Syskontest

2195.00 SEK

Syskontest kan ge svar på om två personer är hel- eller halvsyskon. Detta test är ett bra alternativ när en påstådd fader inte kan delta i testet som istället kan utföras av hans bror eller syster. Om mamman finns tillgänglig rekommenderar vi dock att inkludera hennes prover, men det är inte nödvändigt. När en mamma bidrar med ett DNA-prov, kan laboratoriet eliminera hennes bidrag till barnets genetiska profil och fokusera på faderns bidrag. Priset på syskontest är annorlunda när moderns DNA är inkluderade.

Testresultatet blir färdig inom 10-15 arbetsdagar efter DNA-prov har mottagits.
Ta kontakt med oss!

Du kan ta kontakt med oss för all frågor angående DNA-tester. Vi försöker att svara på frågor som har skickats med e-post eller på nedanstående frågeformulär inom två dagar. I fall du har redan beställt ett DNA-test från oss, kom ihåg att ge ditt beställningsnummer tillsammans med förfrågan. Se här för vanliga frågor. Se här för vanliga frågor.

D24 Sverige
P.O. Box U832
202 29, Malmö

E-post: info@dna24.se


Namn*

E-Post*

Beställningsnummer

Ditt meddelande*